Pers

Het Wiener Ball in de Media

Wiener Ball 2024 zal een lustrum jaar worden. De 55e editie. U begrijpt dat wij flink willen uitpakken. Zo streven we ernaar tenminste 550 balgasten te ontvangen en hopen we meer sponsoren aan te trekken.

Mocht u interesse hebben om ons te volgen, een reportage te willen maken of een artikel dan kunt u contact opnemen via info@wienerball.nl

Alle reportages en uitingen naar buiten toe worden tevoren goedgekeurd door het Wiener Ball.


WIENER BALL in de media


Newsletter  April 18, 2023

   Nieuwsbericht   April 17, 2023  Newsletter

 

Quote, April 2023

Telegraaf, 1 februari 2023

55e lustrumeditie op 3 februari 2024

gepubliceerd op: 10 maart 2023
lees meer

Save the date!

gepubliceerd op: 21 februari 2023
lees meer

Language / Taal: